16 ธันวาคม 2559 @ การจัดเตรียมเอกสารสำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องกับจัดหางานจังหวัดชลบุรี โครงการฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ

สวัสดีครับทุกท่าน ปัญหายุ่งยากสำหรับสถานประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์มีพนักงานเกิน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการจำนวน 1 คน สำหรับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ต้องจ้างคนพิการจำนวน 23 คน และฝ่ายบริหารตัดสินใจสนับสนุนส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แทน โดยจัดให้ฝึกอบรมฝึกงานหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ โดยรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จนครบแล้ว วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จึงนัดส่งมอบเอกสารสิทธิ์คนพิการและเทรนการกรอกเอกสารสิทธิ์คนพิการให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ด้วย เนื่องจากส่วนตัวแล้ว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานประกอบการจะสามารถดำเนินการทุกอย่างทุกเรื่องได้ด้วยตนเอง อีกทั้งส่วนตัวผมยินดีเป็นตัวกลางทำให้สถานประกอบการกับคนพิการสามารถที่จะพบปะกันได้ง่ายแบบพลิกฝ่ามือ โดยจะเร่งดำเนินการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นภายในปี 2560
เจ้าหน้าที่ของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด มีความสามารถอย่างมาก ทำให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์คนพิการลุล่วงภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง และก่อนกลับยังได้ช่วยกันตรวจสอบเอกสาร 10 หัวข้อ สำหรับการยื่นเรื่องในขั้นตอนที่ 2 คือ การขออนุมัติความเห็นชอบโครงการกับจัดหางานจังหวัดชลบุรี ในสัปดาห์หน้า

สำหรับสัปดาห์หน้า ผมและทีมงานจะมีการส่งมอบเอกสารสิทธิ์คนพิการ ให้กับทางธนาคารออมสิน ซึ่งมีจำนวน 90 คน ต่อไป จึงต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมเอกสารต่อครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง